aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »

Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska
Opublikowano: 07 styczeń 2019 Odsłony: 7418

Zanieczyszczenia powietrza

www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/home Portal jakości powietrza GIOŚ

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ System monitoringu jakości powietrza

https://airly.eu/map/pl/ Monitoring zanieczyszczenia powietrza Airly


Komunikaty dotyczące zanieczyszczenia powietrza

http://powiatsuski.pl/zanieczysczenie-powietrza 
Admin Kategoria: Wydział Środowiska
Opublikowano: 31 maj 2016 Odsłony: 9804

2014

 

dyplom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

dyplom od Związku Powiatów Polskich

podziękowanie od Starosty Suskiego

 


2013

podziękowanie od Wójta Gminy Zawoja, Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

statuetka za zajęcie II miejsca w konkursie "Najbardziej aktywni dla czystego powietrza"

statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej

 


2012

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

 

 

2011

podziękowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

 

 

 

2010

podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

podziękowanie od Stowarzyszenia Pszczelarzy "Jodła" w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Federacji Zielonych Gaja


 

2009

podziękowanie od Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

certyfikat od Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie

 

 

2007

podziękowanie od Urzędu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

podziękowanie od Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zawoi Przysłop

 

 

 

2006

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

podziękowanie od Zarządu Lasów Uprawnionych w Sidzinie

podziękowanie od Zespołu Szkól w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy "Świnna Poręba", Rejonowej Sortowni w Suchej Beskidzkiej

 

 

2005

podziękowanie od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

podziękowanie od Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

 

 

2003

podziękowanie od Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Szefa OC - Starosty Suskiego

podziękowanie od Szefa OC - Starosty Suskiego

 

 

2001

podziękowanie od Wojewody Małopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsze informacje na stronie zobacz


Kalendarium prac

29.08.2016 r. - wyniki ankietyzacji dotyczącej wymiany kotłów węglowych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych - zobacz

21.07.2016 r. - trwają prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, koniecznego do prowadzenia postępowania przetargowego

21.07.2016 r. - w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego naborem kart projektu złożono 2 karty na wymianę 200 kotłów na pelet i 800 kotłów na ekogroszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

30.06.2016 r. - zakończono przyjmowanie ankiet

8 kwiecień 2016 r. - zachęcamy do zapoznania się z pismem skierowanym do mieszkańców powiatu suskiego oraz do składania ankiet, termin składania ankiet - 30.06.2016 r.

1.  pismo

2.  ankieta

 

Treść Programów Gospodarki Niskoemisyjnej

Budzów - zobacz

Jordanów gmina - zobacz

Jordanów miasto - zobacz

Maków Podhalański - zobacz

Sucha Beskidzka - zobacz

Stryszawa - zobacz

Zawoja - zobacz

Zembrzyce - zobacz


Zakończono prace nad wykonaniem PGN, programy przekazano do ostatecznej konsultacji Gminom.

9 wrzesień 2015 r . - odbyło się szkolenie z wdrażania PGN dla przedstawicieli Gmin i Powiatu

30 lipiec 2015 r. - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN z udziałerm Wykonawcy, przedstawicieli gmin oraz powiatu

06 maj 2015 r. - zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi programu (do pobrania)

Prosimy o wypełnienie interaktywnej ankiety dla zabudowy jednorodzinnej https://docs.google.com/forms/d/1bzyjuZ3eWMVigAcpaUluhXyCQuAGxRZ3GvkX-u5VxG4/viewform

16 kwiecień 2015 r. - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN, w którym wzięli udział wszyscy przedstawiciele gmin (oprócz Bystrej Sidziny), powiatu oraz Wykonawca - Firma Ecovidi. Omówiono przygotowane przez gminy ankiety dotyczące obiektów gminnych oraz wyznaczono kolejne działania.

12 marzec 2015 r. - odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie PGN, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin, powiatu oraz Wykonawcy planu. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z wykonaniem planu m.in. ankietyzacje mieszkańców, obiektów gminnych

26 luty 2015 r. - podpisano umowę z Wykonawcą - Firmą ECOVIDI z Krakowa

24 luty 2015 r. - złożono pierwszy (sprawozdawczy) wniosek o płatność do NFOŚiGW

20 luty 2015 r. - ogłoszenie wyników postępowania przetargowego - spośród złożonych 3 ofert została wybrana Firma ECOVIDI z Krakowa

10 luty 2015 r. - otwarcie ofert

2 luty 2015 r. - ogłoszono ponowny przetarg

23 styczeń 2015 r. - unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak ofert

15 styczeń 2015 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie ośmiu planów gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji dla 8 gmin Powiatu Suskiego wraz z przygotowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

6 listopad 2014 r. - podpisano z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie projektu "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obszarze Natura 2000, Powiatu Suskiego"

22 sierpień 2014 r. - odbyły się negocjacje w sprawie PGN w których uczestniczył Wicestarosta Suski P. Jan Woźny oraz Naczelnik Wydziału Środowiska P. Paweł Dyrcz

7 sierpień 2014 r. -Zarząd Powiatu Suskiego upoważnił Wicestarostę Suskiego oraz Naczelnika Wydziału Środowiska do prowadzenia negocjacji w NFOSiGW w Warszawie w sprawie PGN

5 sierpień 2014 r. - trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych zawarcia umowy dotacji

lipiec 2014 r. – pismo dotyczące pozytywnej oceny wniosku  zobacz pismo

25 listopad 2013 r. - uzupełnienie wniosku

14 listopad 2013 r. - pismo w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego”

8 listopad 2013 r. - zarejestrowanie wniosku pod numerem 2POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/1147

październik 2013 r. -przesunięcie terminu składania wniosków do grudnia 2013 r.

25 październik 2013 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wrzesień/październik 2013 r. -zwrot podpisanych umów przez gminy

wrzesień 2013 r. - rozesłanie projektów umów do gmin

wrzesień 2013 r. - przygotowywanie projektów umów dla gmin

 

Bliższych informacji udzieli:

Elwira Listwan - Podinspektor Wydziału Środowiska tel. 33 8757 935

Paweł Dyrcz - Naczelnik Wydziału Środowiska tel. 33 8757 936

 

Powiat suski zawarł umowy z 8 gminami z terenu powiatu suskiego, których celem jest realizacja opracowania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz wdrażania jego zapisów.Strony niniejszej umowy zgodnie stwierdzają:


1.  jakość powietrza zgodnie ze wskazaniami stacji monitoringu  przekracza wartości dopuszczalne

2.  należy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza które w szczególności winny zgodnie z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza skupić się w obrębie  emisji z budynków mieszkalnych   będących głównym źródłem zanieczyszczenia

3. dostępność do  rozwiązań  chroniących środowisko  zależy wprost proporcjonalnie  do warunków finansowych  na jakich oferowane będą te urządzenia

4. zakres  prac  ujętych  w PGN  przekracza możliwości  finansowe  Gmin i Powiatu, a realizacja  ich zapisów  możliwa jest  jedynie po pozyskaniu środków  finansowych z funduszy  zajmujących się ochroną środowiska lub  programów pomocowych

5. ukształtowanie  terenu (doliny, kotliny górskie, rozproszenie budynków, podłoże skaliste) wymuszają wprowadzanie indywidualnych  rozwiązań chroniących środowisko

6. wspólne  działania Gmin Miast i Powiatu  mają szczególny  wpływ  m. in. na:

a/  zdrowie i świadomość ekologiczną  Mieszkańców

b/  obszary NATURA 2000

c/   Babiogórski  Park Narodowy wpisany na listę  UNESCO

d/  kształtowanie  jakości powietrza w obszarze przygranicznym 

7. opracowanie PGN jak  i jego wdrażanie  nie jest możliwe bez wsparcia finansowego Funduszy, programów pomocowych

8.   wspólne działania Gmin i Powiatu suskiego mają na celu m. in.:

a/  zwiększenie  efektu ekologicznego  podjętych  działań

b/   pozyskanie środków finansowych na realizację PGN

c/   stworzenie jednolitego  PGN obejmującego całość obszaru geograficznego  Gminy, Powiatu

d/   skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS)
ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,

e/   objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),

f/   podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

g/  podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

h/  spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza

i/    inwentaryzacje  źródeł  zanieczyszczeń, identyfikacje potrzeb mieszkańców,

j/    opracowanie  alternatywnych metod  rozwiązania  problemu niedostatecznej jakości powietrza  wraz z określeniem ich kosztów, harmonogramu realizacji oraz wskaźników ich  osiągnięcia

k/    szkolenia pracowników Gmin i Powiatu na temat wdrażania PGN

l/    informowanie i promowanie PGN

Środki na realizację mają pochodzić ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska
Opublikowano: 24 marzec 2014 Odsłony: 21938

siedziba Wydziału:

ul. Kościelna 5 b

34 - 200 Sucha Beskidzka

GPS N 49o44'19,64'' , E 19o36'11,08''


adres do korespondencji:

ul. Kościelna 5 b

34 - 200 Sucha Beskidzka


33 875 - 79 - 31 - pokój nr  116

1. mgr inż. Elwira Listwan ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka odpadami, ochrona powietrza, wymiana eternitu

2. mgr inż. Ewa Kolber ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – geologia


33 875 - 79 - 38 - pokój nr  113

1. mgr Paulina Tokarz - Mansour ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - solary

2. mgr inż. Maria Fabiś ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - solary


33 875 - 79 - 39 - pokój nr  112

1. mgr inż. Sylwia Knapczyk ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - fotowoltaika

2. inż. Ewelina Krupiak ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – fotowoltaika


33 875 - 79 - 35 - pokój nr 111

1. mgr inż. Teresa Jasiewicz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka wodna, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wymiana pieców

2. mgr inż. Grzegorz Malinowski ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (gmina Zawoja, gmina Maków Podhalański) tel. 730 - 623 - 077

3. mgr inż. Grzegorz Zachura ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (miasto Sucha Beskidzka, miasto Maków Podhalański, gmina Stryszawa, gmina Budzów, gmina Zembrzyce) tel. 730 - 623 - 076

4. mgr inż. Krzysztof Hernas ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (miasto i gmina Jordanów, gmina Bystra - Sidzina) tel. 730 - 623 - 078


33 875 -79 - 37 - pokój nr 110

1. mgr inż. Izabela Sikora ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka wodna, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wspólnoty gruntowe, pompy ciepła

2. mgr inż. Marek Mrugacz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - ochrona przyrody, gospodarka leśna, rybactwo śródlądowe, hałas, łowiectwo, pompy ciepła


33 875 -79 - 35 - pokój nr 109

1. dr inż. Paweł Dyrcz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad wymienionymi zadaniami


 
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska
Opublikowano: 26 październik 2012 Odsłony: 15828
Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi) będzie prowadzony przez pracowników

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Osoba sprawująca nadzór

Zasięg obwodu

Termin dyżuru

Telefon/ email


mgr inż. Grzegorz ZachuraGmina Stryszawa

Gmina Zembrzyce

Gmina Budzów

Miasto Maków Podhalański

Miasto Sucha Beskidzkakażdy piątek

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 076

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Grzegorz MalinowskiGmina Maków Podhalański

Gmina Zawoja

(z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego)
każda środa

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 077

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Krzysztof Hernas
Miasto Jordanów

Gmina Jordanów

Gmina Bystra-Sidzina
każdy poniedziałek 9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 078

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pracownicy sprawujący nadzór pracują w następujących godzinach

poniedziałek - 9.00 - 17.00

wtorek - piątek - 7.00 - 15.00


Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są w oparciu

1. dane z ewidencji gruntów (ewentualnie umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżąwy, potwierdzenie płatności podatku leśnego)

2. dane z uproszczonych planów urządzenia lasu


Legalizacja i cechowanie drewna odbywa się przy użyciu

1. systemu informatycznego

2. systemu płytkowego


Do pobrania

1. zasady cechowania drewna w lasach urządzonych

zawiadomienie o pozyskaniu drewna


2. zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych

wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozyskania drewna i wydanie świadectwa legalności


Sposób wyyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu


Kalkulator do obliczania miąższości drewna


Instrukcja czytania uproszczonych planów urządzenia lasu


Przed przystąpieniem do wycinki należy zapoznać się z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Pobierz


Do pobrania:

A las nam rośnie - poradnik dla właścicieli lasów


Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi będzie prowadzony tak jak dotychczas tel. kont. 33/877 51 10
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Ochrona przyrodyWydziałyWydział Środowiska
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008