aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »
Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi) będzie prowadzony przez pracowników

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Osoba sprawująca nadzór

Zasięg obwodu

Termin dyżuru

Telefon/ email


mgr inż. Grzegorz ZachuraGmina Stryszawa

Gmina Zembrzyce

Gmina Budzów

Miasto Maków Podhalański

Miasto Sucha Beskidzkakażdy piątek

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 076

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Grzegorz MalinowskiGmina Maków Podhalański

Gmina Zawoja

(z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego)
każda środa

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 077

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Krzysztof Hernas
Miasto Jordanów

Gmina Jordanów

Gmina Bystra-Sidzina
każdy poniedziałek 9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 078

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pracownicy sprawujący nadzór pracują w następujących godzinach

poniedziałek - 9.00 - 17.00

wtorek - piątek - 7.00 - 15.00


Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są w oparciu

1. dane z ewidencji gruntów (ewentualnie umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżąwy, potwierdzenie płatności podatku leśnego)

2. dane z uproszczonych planów urządzenia lasu


Legalizacja i cechowanie drewna odbywa się przy użyciu

1. systemu informatycznego

2. systemu płytkowego


Do pobrania

1. zasady cechowania drewna w lasach urządzonych

zawiadomienie o pozyskaniu drewna


2. zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych

wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozyskania drewna i wydanie świadectwa legalności


Sposób wyyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu


Kalkulator do obliczania miąższości drewna


Instrukcja czytania uproszczonych planów urządzenia lasu


Przed przystąpieniem do wycinki należy zapoznać się z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Pobierz


Do pobrania:

A las nam rośnie - poradnik dla właścicieli lasów


Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi będzie prowadzony tak jak dotychczas tel. kont. 33/877 51 10
Jesteś tutaj:   Strona główna Nadzór nad lasami
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008