aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Utworzono: 24 maj 2017 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 1900

Grupa uczestników projektu „Na dudziarską nutę” realizowanego przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy suskiego starostwa wzięła udział w dn. 19-20 maja w wyjeździe szkoleniowym na Słowację. Młodzi dudziarze spod Babiej Góry wraz z uczestniczącymi w projekcie Słowakami mieli okazję m.in. wysłuchać prelekcji poświęconych historii instrumentu, na którym uczą się grać.

Czytaj więcej: Z wizytą u słowackich dudziarzy
 
Utworzono: 24 luty 2017 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 1775

Powiat Suski rozpoczął realizację projektu „Na dudziarską nutę”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Dla społeczności żyjących na pograniczu polsko-słowackim dziedzictwo kulturowe ma wspólne, wołoskie, pasterskie korzenie.

Czytaj więcej: Projekt „Na dudziarską nutę”
 
Utworzono: 02 sierpień 2013 Wydział Środowiska Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 4683

W dniu 30.07.2013 r., podczas konferencji podsumowującej projekt „Sieć podbabiogórskich infokiosków it”, która odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, miało miejsce oficjalne otwarcie sieci i działającego w niej portalu informacyjnego.

Czytaj więcej: Otwarto sieć infokiosków
 
Utworzono: 11 wrzesień 2012 Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 4168

Od 01.05.2011 r. do 30.06.2012 r. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej we współpracy ze słowackim Združeniem Babia Hora, realizował projekt „Pakiet Babiogórski - blok działań wspierających popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza”. Całkowita wartość projektu wyniosła 50 666,27 EURO z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a 10% pochodziło  z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Czytaj więcej: Pakiet Babiogórski
 
Utworzono: 08 październik 2015 Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 3258

W lipcu 2014 r.  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zakończyło realizację projektu: „Promocja Podbabiogórza”. Głównym jego założeniem była budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawalności Podbabiogórza wśród touroperatorów, biur podróży i turystów indywidualnych połączona z promocją naszego regionu uwzględniającą jego przygraniczne położenie. Projekt ten współfinansowany był w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Finansowy wkład własny powiatu wynosi 5% ogólnej wartości. Partnerem suskiego starostwa było w tym projekcie słowackie Združenie Babia Hora z siedzibą w Oravskiej Polhorze.

Czytaj więcej: „Promocja Podbabiogórza”
 
Utworzono: 12 luty 2013 Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 3706

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej rozpoczęło realizację projektu "Sieć podbabiogórskich infokiosków it". Wniosek projektowy złożony został wcześniej przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu do biura Euroregionu Beskidy w Bielsku Białej, które prowadziło nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt powiatu został najwyżej oceniony przez panel ekspertów i w połowie grudniu ubiegłego roku uzyskał ostateczne zatwierdzenie dofinansowania przez polsko-słowacki Komitet Monitorujący.

Czytaj więcej: Sieć podbabiogórskich infokiosków
 

Page 4 of 4

<< Start < poprz. 1 2 3 4 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Kultura i Promocja
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008