aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 1941

Pozyskanie przez starostwo dotacji ze środków zewnętrznych umożliwiło prowadzenie  postępowania scaleniowego  na terenie dwóch wsi leżących w gminie Jordanów: Łętowni (III etap)  i Wysokiej. Obszar objęty postępowaniem scaleniowym to odpowiednio 1063,3400 ha i 1442,5942 ha.  W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewiduje się  budowę  nowych dróg (Łętownia 21,295 km, Wysoka 8,038 km), przebudowę istniejących dróg (Łętownia 35,808 km, Wysoka 19,366 km), rekultywację gruntów oraz zadrzewienie wzdłuż niektórych odcinków dróg.

Czytaj więcej: Scalenie gruntów części obszaru wsi Łętowania - etap III oraz wsi Wysoka
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 1993

Łączna wysokość pozyskanych środków, wynosząca aż 37.789.450 zł oraz sprawne ich wykorzystanie i rozliczanie w krótkim czasie, głównie dzięki dobrej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników, pozwala naszej powiatowej geodezji aspirować do miana lidera w Małopolsce w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych.

Czytaj więcej: Geodezja liderem w Małopolsce - podsumowanie kadencji 2014-2018
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 3343

W lipcu 2015 r. zakończyły się roboty związane z realizacją II etapu scalenia gruntów na obszarze 981 ha we wsi Łętownia. Projekt obejmował prace geodezyjne oraz proces zagospodarowania poscaleniowego, w ramach którego wybudowano 16 km nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a kolejne 23 km zmodernizowano. Scalanie gruntów jest klasycznym rozwiązaniem zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.

Czytaj więcej: Zakończono II etap scaleń w Łętowni
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 6728

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Czytaj więcej: Scalania gruntów wsi Łętownia
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 6162

Oszczędność czasu i pieniędzy. Tak najkrócej podsumować można efekty jakie uzyskane zostaną dzięki realizacji dużego projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”, którego wdrażanie rozpoczął w 2016 roku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem suskiego starostwa.

Czytaj więcej: E-usługi w informacji przestrzennej
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 4096

18 marca 2014 r. w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, wchodzącego w zakres II etapu scalania gruntów wsi Łętownia.

Czytaj więcej: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy i modernizacji dróg rolniczych w Łętowni
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 7856

W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest modernizacja istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Głównym jej celem jest założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali, aktualizacja danych dotyczących terenów zabudowanych zgodnie z faktycznym stanem w terenie oraz stanem prawnym, a także zastąpienie analogowych (papierowych) map katastralnych w skali 1:2880, cyfrowymi.

Czytaj więcej: Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Geodezja
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008