Zaproszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zaprasza wszystkie mamy uczennic i uczniów  klas II liceum ogólnokształcącego na program edukacyjny pt. „Profilaktyka  chorób narządu rodnego z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi”. Szkolenie prowadzić będą wykwalifikowane osoby: lekarz, pielęgniarka, dietetyczka i psycholog. Spotkanie zaplanowane jest na 16 października 2014r.(czwartek) na  godz. 16:00.
Serdecznie zapraszamy.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Podziękowanie

Za to, że wkładasz piękno w moje serce,

     dajesz mi słowa, obrazy, idee, na których

     buduję swoje życie.

Za uśmiech w zanadrzu, zachętę do myślenia,

     poznawania, dociekania.

Za wiarę w to, że wielkie czyny powstają

     z wielkich marzeń.

Za poświęcone mi minuty, godziny,

     lata ………       dziękuję.

 

 

 Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Komisji Edukacji życzą wdzięczni

uczniowie liceum

Maraton Matematyczny - edycja 2014

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej w dniu 25 października 2014r.  organizuje VII Maraton Matematyczny.
Maraton Matematyczny to rodzaj konkursu, który ma za zadanie popularyzację matematyki wśród młodzieży, rozbudzenie, rozwijanie i kształcenie zainteresowań matematycznych. Dobór zadań i ćwiczeń został tak przemyślany, aby uczył i bawił.  Maraton odbywa się zawsze w sobotę od godziny 8:30  do godziny 15:00. Praca odbywa się w grupach 4‑osobowych i składa się z czterech 45 minutowych etapów.  

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014/2015

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 trwać będzie od 3 do 28 listopada 2014 r.
O stypendium może ubiegać się uczeń/uczennica, który/a łącznie spełnia następujące warunki:
a) uczęszcza do szkoły, znajdującej się na terenie Województwa Małopolskiego,
b) uzyskał/ła średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie Gimnazjum.
c) dochód na jednego członka rodziny za rok podatkowy 2013  nie przekracza kwoty 1148 zł netto (1328 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie).

Fundacja Aravindam w Gurgaon

Nasza szkoła niedawno nawiązała współpracę z Fundacją Aravindam w Gurgaon  w Indiach. 
http://www.aravindam.com/

Godziny przyjęć doradcy zawodowego

 
DORADCA ZAWODOWY
mgr Agnieszka Mikołajek
 
PONIEDZIAŁEK    10.00 – 13.00
WTOREK             10.00 – 13.00        
SRODA                12.00 – 15.00 (konsultacje indywidualne)
PIĄTEK                  8.00 – 11.00 (konsultacje indywidualne)
 
Podstawowe zadania do realizacji w ramach doradztwa zawodowego:
 

ZSO na Facebooku

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

Szkoła jest uczestnikiem projektu PINaP

Strony