aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 19 maj 2020 Odsłony: 1235

Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wznowiła od 18 maja br. przyjmowanie dzieci i młodzieży w budynku placówki. Opracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które zostały pozytywnie zarekomendowane przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej. Zakupiono środki ochrony osobistej, a miejsca pracy przygotowano do bezpośredniej pracy z klientem (np. poprzez montaż osłon na biurkach, wyposażenie każdego stanowiska pracy w płyn do dezynfekcji).

Aktualnie w budynku poradni prowadzone są tylko badania diagnostyczne, co pozwala ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie placówki. Pozostałe zajęcia (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego) realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W kolejnym etapie planowane jest wznowienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (za zgodą rodziców dzieci korzystających z zajęć i z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa). W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem  SARS-CoV-2  kierownictwo poradni zachęca do zapoznania się procedurami bezpieczeństwa  dostępnymi na stronie internetowej www.ppp.powiatsuski.pl i przestrzegania obowiązujących zasad.


(WK)

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znów otwarta
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008