aktualności :
Kategoria: E-Urząd

DOKUMENTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ POPRZEZ:

1.Elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Suchaj Beskidzkiej za pośrednictwem  formularza umieszczonego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów.2.Dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu tj.:
- Poniedziałek –  piątek: w godzinach od 7.00 do 15.00, na Dziennik Podawczy  Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
c) Płyta CD-RW
d) Płyta DVD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:
a DOC, RTF
b XLS
c CSV
d TXT
e GIF, TIF, BMP, JPG
f PDF
g ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna E-UrządMetody dostarczania dokumentów
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008