aktualności :

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy

ul. Kościelna 5b, II piętro, pokój 201, 202, 222, tel. (33) 875-79-40, tel. centrala (33) 875-79-00, w.940, 941, 942
Naczelnik Wydziału - Janusz Kociołek

W Galerii- organizuje działalność- kulturalną,
- ustala założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
- podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej,
- opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno-informacyjne o powiecie suskim,
- promuje potencjał kulturalny i turystyczny gmin powiatu suskiego w kraju i za granicą,
- realizuje kalendarz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży na szczeblu powiatu,
- organizuje działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- zajmuje się ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami, m.in. współpracuje
11.01.2021

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego na 2021 rok niespełniających wymogów formalnych


09.12.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

plik do pobrania:

uchwała.510.2020.2020-12-08.pdf


Tekst rozporządzenia dot. wzorów aktualnych ofert, umów i sprawozdań oraz edytowalne wzory ofert i sprawozdań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w dziale: Konkursy ofert na realizację zadań publicznych, programy, granty / Otwarte konkursy ofert.

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7193&idmp=23&r=r 

09.12.2020

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

plik do pobrania:

uchwała.511.2020.2020-12-08.pdf14.01.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4250 zł,
b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4250 zł,
c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4000 zł;
2. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie ratownictwa górskiego i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w górach”; kwota przyznana: 5000 zł.


27.11.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

plik do pobrania:uchwaa.253.2019.pdf

Tekst rozporządzenia dot. wzorów aktualnych ofert, umów i sprawozdań oraz edytowalne wzory ofert i sprawozdań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w dziale: Konkursy ofert na realizację zadań publicznych, programy, granty / Otwarte konkursy ofert. https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6312&idmp=23&r=r


27.11.2019

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

plik do pobrania: uchwaa.254.2019.pdf17.04.2019

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Adventure w Krakowie.

Do pobrania:

Oferta.pdf28.01.2019


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy
o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4500 zł,
b) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci
i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4500 zł,
c) oferta złożona przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich i szkoleń strzeleckich dla
mieszkańców powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500 zł;
2. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
- oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Konserwacja szlaków turystycznych oraz montaż urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo na szlakach turystycznych”; kwota przyznana: 4874 zł;
3. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
- oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”; kwota przyznana: 5000 zł.

7.01.2019

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2019 rok niespełniających wymogów formalnych

10.12.2018

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

uchwaa_nabr.pdf
24.05.2017r

Z wizytą u słowackich dudziarzy

18.07.17r

Warsztaty muzyczne w Zawoi

19.09.17r

Warsztaty muzyczne i koncert na Słowacji

25.01.18r

Koncert na zakończenie projektu „Na dudziarską nutę”
19.11.2018


05.01.2018

- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok niespełniających wymogów formalnych

1.12.2017

-Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności26.01.2017

oferta-beskidzki-klub-karate.pdf
06.12.2016- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2017 rok niespełniających wymogów formalnych >>


- Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. >>Opublikowano: 21.01.2016r


UCHWAŁA NR 235.2016
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia


Na  podstawie  art.  11  ust.  2  i  art.  15  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie  (t.  j.  Dz.  U.  2014  poz.  1118  z  późn.  zm.)  oraz  §  10  pkt.  1  Załącznika  nr  1  do  uchwały  Nr  209.2015 Zarządu  Powiatu  Suskiego  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne Powiatu  Suskiego  na  2016  r.  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego, wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:\

§ 1. W  ramach  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne  Powiatu  Suskiego  na  2016  rok  w  zakresie  kultury,  sztuki, ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Konkursowej,  dokonuje  się wyboru następujących ofert:
1. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce: „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Gmin  Babiogórskich  z  siedzibą  w  Suchej  Beskidzkiej:  „XX  Jubileuszowy  Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”; kwota przyznana: 5000,00 zł,
c) oferty ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie: „Harcerskie  spotkania  z tradycją i kulturą regionu – Biwak z Piosenką – Sidzina 2016”; kwota przyznana: 4000,00 zł.


2. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferty  Beskidzkiego  Klubu  Karate  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Organizowanie  zajęć  w  sztuce  walki  Seido  Karate”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  „Klub  Orlika  Wilki”  w  Zawoi:  „Siatkarski  Puchar  Królowej Beskidów”; kwota przyznana: 3690,00 zł,
c) oferty  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Jasień”  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Popularyzacja  i  rozwój  pływania wśród  dzieci  i  młodzieży  poprzez  organizację  i  uczestnictwo  w  rodzinnych  mikołajowych  zawodach pływackich”; kwota przyznana: 4000,00 zł,


3. Na  zadania  z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa:  oferty  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno Krajoznawczego,  Oddział  „Ziemi  Babiogórskiej”  im.  prof.  W.  Goetla  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Odnowa  szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 2765,00 zł


4. Na  zadania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia:  oferty  Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  Polskiego Czerwonego  Krzyża  w  Krakowie:  „Promocja  honorowego  krwiodawstwa  poprzez  organizację  akcji  honorowego krwiodawstwa  na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500,00 zł,


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskim oraz Wicestaroście.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Opublikowano: 29.12.2015r

ZAPROSZENIE

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.


Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu suskiego.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,

  2. imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon),

  3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,

  4. krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne do pracy w Komisji,

  5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19 lub przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19) w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).


Formularze zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata są dostępne na stronie internetowej powiatu suskiego www.powiatsuski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl).


Komisja oceniała będzie oferty w następujących zakresach:

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

  3. turystyka i krajoznawstwo,

  4. ochrona i promocja zdrowia.


Ostatecznego wyboru składu Komisji dokona Zarząd Powiatu Suskiego.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia o bezstronności na pierwszym posiedzeniu Komisji.


W sprawie udziału w pracach komisji należy kontaktować się z Wydziałem Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 875 79 40).
Starosta Suski

Józef Bałos


Dokumenty do pobrania:


Zaproszenie_dla_organizacji.doc
Opublikowano: 05.01.2016r


Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2016 rok niespełniających wymogów formalnych


Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.


Zgodnie z § 8 pkt. 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 209.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, przedstawiamy wykaz ofert, nie spełniających części wymogów formalnych:


1. Oferta na zadanie Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości – złożona przez Orkiestrę Dętą „RYTM” Zembrzyce

2. Oferta na zadanie „Harcerskie spotkania z tradycją i kulturą regionu Biwak z Piosenką – Sidzina 2016” – złożona przez Hufiec ZHP im. A. Kamińskiego z Jordanowa.

3. Oferta na zadanie Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate – złożona przez Beskidzki Klub Karate z Suchej Beskidzkiej

4. Oferta na zadanie Siatkarski Puchar Królowej Beskidów – złożona przez Klub Orlika „Wilki” z Zawoi Wilcznej

5. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Piłki Siatkowej wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w turniejach siatkarskich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Suchej Beskidzkiej

6. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Pływania wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” z Suchej Beskidzkiej

7. Oferta na zadanie Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego – złożona przez PTTK Oddział Ziemi Babiogórskiej z Suchej Beskidzkiej


Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 112, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych do dnia 11.01.2016 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Promocji
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008