aktualności :

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy

ul. Kościelna 5b, II piętro, pokój 201, 202, 222, tel. (33) 875-79-40, tel. centrala (33) 875-79-00, w.940, 941, 942
Naczelnik Wydziału - Janusz Kociołek

W Galerii- organizuje działalność- kulturalną,
- ustala założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
- podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej,
- opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno-informacyjne o powiecie suskim,
- promuje potencjał kulturalny i turystyczny gmin powiatu suskiego w kraju i za granicą,
- realizuje kalendarz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży na szczeblu powiatu,
- organizuje działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- zajmuje się ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami, m.in. współpracuje
01.02.2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4000 zł,
b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4000 zł,
c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4000 zł,
d)oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "BÓR" OPP: "Puchar Babiej Góry"; kwota przyznana: 3000 zł;
2. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa i konserwacja górskich szlaków turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 4965 zł;
3. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4900 zł.


11.01.2021

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego na 2021 rok niespełniających wymogów formalnych09.12.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

plik do pobrania:

uchwała.510.2020.2020-12-08.pdf


Tekst rozporządzenia dot. wzorów aktualnych ofert, umów i sprawozdań oraz edytowalne wzory ofert i sprawozdań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w dziale: Konkursy ofert na realizację zadań publicznych, programy, granty / Otwarte konkursy ofert.

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7193&idmp=23&r=r 

09.12.2020

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

plik do pobrania:

uchwała.511.2020.2020-12-08.pdf14.01.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4250 zł,
b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4250 zł,
c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4000 zł;
2. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie ratownictwa górskiego i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w górach”; kwota przyznana: 5000 zł.


27.11.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

plik do pobrania:uchwaa.253.2019.pdf

Tekst rozporządzenia dot. wzorów aktualnych ofert, umów i sprawozdań oraz edytowalne wzory ofert i sprawozdań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w dziale: Konkursy ofert na realizację zadań publicznych, programy, granty / Otwarte konkursy ofert. https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6312&idmp=23&r=r


27.11.2019

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

plik do pobrania: uchwaa.254.2019.pdf17.04.2019

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Adventure w Krakowie.

Do pobrania:

Oferta.pdf28.01.2019


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy
o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4500 zł,
b) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci
i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4500 zł,
c) oferta złożona przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich i szkoleń strzeleckich dla
mieszkańców powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500 zł;
2. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
- oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Konserwacja szlaków turystycznych oraz montaż urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo na szlakach turystycznych”; kwota przyznana: 4874 zł;
3. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
- oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”; kwota przyznana: 5000 zł.

7.01.2019

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2019 rok niespełniających wymogów formalnych

10.12.2018

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

uchwaa_nabr.pdf
24.05.2017r

Z wizytą u słowackich dudziarzy

18.07.17r

Warsztaty muzyczne w Zawoi

19.09.17r

Warsztaty muzyczne i koncert na Słowacji

25.01.18r

Koncert na zakończenie projektu „Na dudziarską nutę”
19.11.2018


05.01.2018

- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok niespełniających wymogów formalnych

1.12.2017

-Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności26.01.2017

oferta-beskidzki-klub-karate.pdf
06.12.2016- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2017 rok niespełniających wymogów formalnych >>


- Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. >>Opublikowano: 21.01.2016r


UCHWAŁA NR 235.2016
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia


Na  podstawie  art.  11  ust.  2  i  art.  15  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie  (t.  j.  Dz.  U.  2014  poz.  1118  z  późn.  zm.)  oraz  §  10  pkt.  1  Załącznika  nr  1  do  uchwały  Nr  209.2015 Zarządu  Powiatu  Suskiego  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne Powiatu  Suskiego  na  2016  r.  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego, wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:\

§ 1. W  ramach  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne  Powiatu  Suskiego  na  2016  rok  w  zakresie  kultury,  sztuki, ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Konkursowej,  dokonuje  się wyboru następujących ofert:
1. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce: „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Gmin  Babiogórskich  z  siedzibą  w  Suchej  Beskidzkiej:  „XX  Jubileuszowy  Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”; kwota przyznana: 5000,00 zł,
c) oferty ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie: „Harcerskie  spotkania  z tradycją i kulturą regionu – Biwak z Piosenką – Sidzina 2016”; kwota przyznana: 4000,00 zł.


2. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferty  Beskidzkiego  Klubu  Karate  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Organizowanie  zajęć  w  sztuce  walki  Seido  Karate”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  „Klub  Orlika  Wilki”  w  Zawoi:  „Siatkarski  Puchar  Królowej Beskidów”; kwota przyznana: 3690,00 zł,
c) oferty  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Jasień”  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Popularyzacja  i  rozwój  pływania wśród  dzieci  i  młodzieży  poprzez  organizację  i  uczestnictwo  w  rodzinnych  mikołajowych  zawodach pływackich”; kwota przyznana: 4000,00 zł,


3. Na  zadania  z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa:  oferty  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno Krajoznawczego,  Oddział  „Ziemi  Babiogórskiej”  im.  prof.  W.  Goetla  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Odnowa  szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 2765,00 zł


4. Na  zadania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia:  oferty  Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  Polskiego Czerwonego  Krzyża  w  Krakowie:  „Promocja  honorowego  krwiodawstwa  poprzez  organizację  akcji  honorowego krwiodawstwa  na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500,00 zł,


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskim oraz Wicestaroście.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Opublikowano: 29.12.2015r

ZAPROSZENIE

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.


Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu suskiego.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,

  2. imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon),

  3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,

  4. krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne do pracy w Komisji,

  5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19 lub przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19) w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).


Formularze zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata są dostępne na stronie internetowej powiatu suskiego www.powiatsuski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl).


Komisja oceniała będzie oferty w następujących zakresach:

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

  3. turystyka i krajoznawstwo,

  4. ochrona i promocja zdrowia.


Ostatecznego wyboru składu Komisji dokona Zarząd Powiatu Suskiego.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia o bezstronności na pierwszym posiedzeniu Komisji.


W sprawie udziału w pracach komisji należy kontaktować się z Wydziałem Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 875 79 40).
Starosta Suski

Józef Bałos


Dokumenty do pobrania:


Zaproszenie_dla_organizacji.doc
Opublikowano: 05.01.2016r


Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2016 rok niespełniających wymogów formalnych


Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.


Zgodnie z § 8 pkt. 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 209.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, przedstawiamy wykaz ofert, nie spełniających części wymogów formalnych:


1. Oferta na zadanie Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości – złożona przez Orkiestrę Dętą „RYTM” Zembrzyce

2. Oferta na zadanie „Harcerskie spotkania z tradycją i kulturą regionu Biwak z Piosenką – Sidzina 2016” – złożona przez Hufiec ZHP im. A. Kamińskiego z Jordanowa.

3. Oferta na zadanie Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate – złożona przez Beskidzki Klub Karate z Suchej Beskidzkiej

4. Oferta na zadanie Siatkarski Puchar Królowej Beskidów – złożona przez Klub Orlika „Wilki” z Zawoi Wilcznej

5. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Piłki Siatkowej wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w turniejach siatkarskich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Suchej Beskidzkiej

6. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Pływania wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” z Suchej Beskidzkiej

7. Oferta na zadanie Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego – złożona przez PTTK Oddział Ziemi Babiogórskiej z Suchej Beskidzkiej


Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 112, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych do dnia 11.01.2016 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Promocji
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008